MERIDA RACE CARBON 93

จักรยานเสือหมอบ เมอริด้า (Merida) 2013 RACE CARBON 93

MERIDA RACE LITE 900

จักรยานเสือหมอบ เมอริด้า (Merida) 2013 RACE LITE 900 

MERIDA SPEEDER T2 V-BREAK

จักรยานไฮบริจ / ทัวริ่ง เมอริด้า (Merida) 2013 SPEEDER T2 V-BREAK

MERIDA SPEEDER T2 DISC

จักรยานไฮบริจ / ทัวริ่ง เมอริด้า (Merida) 2013 SPEEDER T2 DISC